Zámek Průhonice
Park Průhonice

Zámek Průhonice

Zámek Průhonice byl postaven v období renesance na místě starší tvrze. Na konci 19. století byl zámek Průhonice pseudorenesančně přestavěn. Nejstarší budovou je pravděpodobně románský kostel Narození Panny Marie, který byl postaven už roku 1187. I tento kostel byl na konci 19. století restaurován a připojen k východnímu křídlu zámku. Zámek Průhonice ( mimo expozice) je veřejnosti nepřístupný. Sídlí v něm Botanický ústav AV ČR.

Park Průhonice

Park Průhonice založil roku 1885 hrabě Arnošt Emanuel Silva – Tarouca. Park Průhonice dnes představuje unikátní dílo vrcholného období přírodně krajinářského slohu v Evropě. V průhonickém parku se nacházejí vzácné a exotické rostliny. Park Průhonice se poměrně často objevuje v nejrůznějších pohádkách.

Dendrologická zahrada Průhonice

Dendrologická zahrada Průhonice byla založena v r. 1974 na pozemcích bývalé zahrady Dendrologické společnosti a přilehlých plochách. Jejím hlavním posláním je studium genofondu domácích a cizokrajných dřevin z hlediska využití v zahradní a krajinářské tvorbě. Dendrologická zahrada ukazuje použití různých taxonů dřevin v sadovnické kompozici.