Praha, Vyšehrad 18.6. 2005 - fotky
P6181973.JPG
P6181973.JPG
P6181975.JPG
P6181975.JPG
P6181977.JPG
P6181977.JPG
P6181978.JPG
P6181978.JPG

Fotky z akcí, památky a cestování