Hrad Karlštejn - tip na výlet

Hrad Karlštejn

Gotický hrad Karlštejn byl založen v roce 1348 a zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. Hrad Karlštejn byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů.


České hrady a zámky

Tipy na výlet, památky a cestování

Hrad Karlštejn